Vahingonkorvausvastuut taloyhtiössä & Kunnossapitovastuut haltuun

10.10.2019 klo 17.00 Hotelli Santa Claus

Koulutuksessa kerrotaan millä perusteella vastuu syntyy eri vahinkotilanteissa ja kuinka vahinkotapauksissa kannattaa toimia.

Miten hallitaan kunnossapitovastuunjako; miten toimia osakkaan kunnossapito- ja muutostyön yhteydessä. Saan ratkaisuja kunnossapitovastuujaon yleisimpiin ongelmatilanteisiin.

Ilmoittaudu tapahtumaan


Haku