Taloyhtiöiden kustannukset nousseet laajasti – Rovaniemi ei tänä vuonna kymmenen kalleimman joukossa

Taloyhtiöiden kustannukset nousseet laajasti – Rovaniemi ei tänä vuonna kymmenen kalleimman joukossa

Julkaistu: 19.09.2023

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset ovat nousseet tänäkin vuonna tuntuvasti, ja nousu on ollut aiempaa laaja-alaisempaa. Kustannusnousua on ollut kaikissa muissa vertailuerissä paitsi kiinteistösähkössä, jonka vertailulukema laski viimevuotisen kaksinkertaistumisen jälkeen.

Kiinteistöliiton Indeksitalo-vertailussa kustannukset nousivat keskimäärin 2,9 prosenttia vuodesta 2022. Nousu ilman sähköenergiaa oli 7,1 prosenttia (vuonna 2022: 4,7 prosenttia).  Eniten nousua tapahtui kaukolämmön ja rakennuksen kiinteistöveron vertailukustannuksissa, jotka nousivat keskimäärin 9,4 prosenttia. Jätehuollon vertailukustannusten nousu oli 5,9 prosenttia, vesikustannusten 4,2 prosenttia ja tontin kiinteistöveron 0,2 prosenttia. Sen sijaan kiinteistösähkön vertailukustannus laski 24 prosenttia.

Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat kiinteistökustannukset nousivat miltei kaikissa kunnissa, mikäli sähköenergian kustannuksen laskennallinen lasku jätetään huomioimatta. Vertailun kaupungeista kahdeksassa kokonaiskustannukset ilman sähköenergiaa nousivat alle kaksi prosenttia, ja sähköenergiakustannus huomioiden jopa laskivat hivenen. Näitä kuntia olivat Salo, Espoo, Pietarsaari, Varkaus, Kokkola, Rovaniemi, Kirkkonummi ja Lappeenranta. 

Rovaniemellä nousua rakennuksen kiinteistöverossa ja jätehuollon kustannuksissa

Rovaniemellä Indeksitalo- kustannusten summa oli tänä vuonna 3,42 euroa neliöltä kuukaudessa. Vuoden 2022 vertailukustannukset olivat 3,49 euroa neliöltä. Kustannukset siis laskivat 2 prosenttia edellisestä vuodesta. Kustannusten muutos ilman sähköenergiaa oli +1,3 prosenttia.

Indeksitalovertailun 59 suurimmassa kaupungissa kiinteistökustannukset vaihtelivat Kempeleen 2,61 eurosta neliöltä kuukaudessa Helsingin 3,96 euroon. Keskiarvo nousi edellisvuoden 3,14 eurosta 3,23 euroon / m2 / kk.

Rovaniemellä nousua tapahtui rakennuksen kiinteistöverossa 9,4 prosenttia (rakennuksen kiinteistöveron verotusarvoihin tuli valtionvarainministeriön asetuksen perusteella lisäystä 9,4 prosenttia) ja jätehuollon vertailukustannuksissa 3,6 prosenttia. Tontin kiinteistövero, kaukolämpö sekä vesikustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla. Kiinteistösähkön vertailukustannus puolestaan laski 26,5 prosenttia.

Kiinteistökustannustoimikunta selvittää Rovaniemellä korkeiden kiinteistökustannusten syitä ja seurauksia

Kiinteistöliitto Lappi asetti vuoden 2022 joulukuussa Kiinteistökustannustoimikunnan selvittämään, miksi Rovaniemen kiinteistökustannukset ovat korkeat ja miksi Rovaniemi on jo useana vuonna sijoittunut Kiinteistöliiton Indeksitalo- selvityksen vertailukuntien kalleimpien joukkoon. Kiinteistökustannustoimikunnan jäseninä toimivat Juha Seppälä, Tarja Räisänen, Jukka Aula ja Antero Hyvärinen.

Rovaniemi on sijoittunut Kiinteistöliiton Indeksitalovertailussa vuodesta 2016 saakka kolmen kalleimman joukkoon, ollen vuosina 2019 – 2021 vertailun kallein. Vuonna 2022 Rovaniemen sijoitus oli kolmas. Vuoden 2023 Indeksitalo- vertailussa Rovaniemen sijoitus oli 17:s.

”Yhtenä tekijänä vertailun sijoituksen positiivisempaan kehityssuuntaan on ollut kaukolämmön hinnan pysyminen Rovaniemellä samalla tasolla useamman vuoden ajan, kun taas monessa muussa kaupungissa kaukolämmön hinta on noussut. Rovaniemellä edellinen nousu Indeksitalovertailun kaukolämmön vertailukustannuksessa on vuodelta 2019”, toteaa Kiinteistöliitto Lapin toiminnanjohtaja Kati Ylivirta.

Vuonna 2020 Rovaniemen sijoitus vertailussa kaukolämmön osalta oli 11:s, vuonna 2023 se oli 43:s. Vielä viime vuonna Rovaniemen kaukolämmön vertailukustannus oli hienoisesti vertailukuntien keskiarvon yläpuolella, mutta tänä vuonna keskiarvo oli karannut ylöspäin jo 0,11 euron päähän per neliö per kuukausi.

Kaukolämmön keskikustannus nousi 9,4 prosenttia viime vuodesta (vuodesta 2021 vuoteen 2022 nousua 6,7 prosenttia). Peräti 42 kaupungissa 59:stä kaukolämmön vertailukustannus nousi viisi prosenttia tai enemmän. Eniten kaukolämmityksen vertailukustannus kohosi Järvenpäässä, Tuusulassa, Forssassa ja Hyvinkäällä, joissa nousua oli peräti neljänneksen verran edellisvuodesta. Helsingissäkin vuosimuutos oli lähes 22 %. Miltei puolessa kaupunkeja nousu oli kaksinumeroinen. Kiinteistökustannustoimikunnan haastatteleman Neve Oy:n toimitusjohtajan Kristian Gullstenin mukaan myös Rovaniemellä on kaukolämmön hinnankorotukselle paineita nousseiden energiantuotantokustannusten vuoksi.

Rovaniemi ei ole vuoden 2016 jälkeen, kun nousu kolmen kalleimman joukkoon tapahtui, ollut yhdenkään Indeksitalovertailun kiinteistökustannuserän kallein, mutta sijoittuu jätehuollon, tontin kiinteistöveron ja veden osalta kymmenen kalleimman joukkoon. Rakennuksen kiinteistöveron osalta Rovaniemi on 11. sijalla vuonna 2023. Kiinteistösähkön osalta Rovaniemi sijoittuu vertailun edullisimpien joukkoon (sija 47).

Neve Oy ilmoitti vuonna 2021, että tulevien vuosien vesihuoltoverkoston investointien kattamiseksi veden hintaa korotetaan kahdessa vaiheessa ennen vuotta 2030. Ensimmäinen korotus (9,5%) kohdistui veden hintaan vuonna 2022 ja seuraava saman suuruinen korotus kohdistuisi hintaan vuosikymmenen puolivälissä. Veden vertailukustannusten osalta Rovaniemi on vuosia sijoittunut vertailun kalleimpien joukkoon; vuodesta 2011 vuoteen 2019 Rovaniemi on ollut sijoitus on vaihdellut sijoilla 1-3. 2020- luvulla veden vertailukustannusten kolmen kärkeen Rovaniemi on yltänyt ainoastaan 2022 hinnankorotuksen seurauksena. Tänä vuonna Rovaniemi sijoittui veden vertailukustannusten osalta sijalle 6. Rovaniemellä veden hintaan vaikuttaa kaupungin suuresta pinta-alasta johtuva vesihuoltoverkoston laajuus.

 

Lisätiedot medialle:

Kati Ylivirta, toiminnanjohtaja
Kiinteistöliitto Lappi
0400- 965040

Indeksitalo 2023 -yhteenveto
Indeksitalo 2023 -taulukot
Microsoft Power BI -työkalu

Kiinteistöliitto on verrannut vuodesta 2001 syksyisin vakiomuotoisen tyyppitalon ns. Indeksitalon kiinteistöveroja ja muita kuntakohtaisesti määrittyviä kustannuksia maamme suurimmissa kaupungeissa käyttäen voimassa olleita maksuperusteita ja hintoja. Indeksitalo on 10 000 kuutiometrin asuinkerrostalo, joka sijaitsee kaupunkikeskustan ruutukaava-alueella omalla tontilla ja jossa on 40 asuntoa. Talon energian ja veden kulutukset ovat keskimääräisiä, samoin jäteastioiden määrät ja tyhjennysvälit.

Kiinteistösähkössä vertailukustannukset on laskettu vuodesta 2021 lähtien sähköenergian osalta kaikille kunnille vertailtujen sähkösopimusten keskiarvon mukaisesti, mutta siirtomaksut ovat paikallisen siirtoyhtiön mukaisia.

Nyt julkaistavan Indeksitalo 2023 -tietoaineiston on kerännyt KTI Kiinteistötieto Oy Kiinteistöliiton tilaamana ja koordinoimana. Mukana on kaikkiaan 59 kaupunkia ja kuntaa. Indeksitalon vertailukustannukset kattavat keskimäärin runsaat puolet kaikista kerrostaloyhtiön hoitokuluista. Vertailukaupungeissa asuu hieman runsaat neljä miljoonaa henkeä.

Vertailun ulkopuolelle jäävät markkinoilta ostettavat, kaikki yksityiset palvelut, kuten isännöinti ja kiinteistöpalvelut (vuonna 2022 kerrostaloyhtiöiden keskimääräiset hoitokulut olivat 5,38 e/m2/kk). Sähkösopimusten muutosten eritahtisuus tuo suurtakin eroa taloyhtiöstä toiseen. Indeksitalo-tiedot on kerätty elokuussa 2023, ja ne koskevat syyskuun tilannetta.

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.