Rakentamisen laatu uudistaloissa saa taloyhtiöiltä arvosanan 7½

Rakentamisen laatu uudistaloissa saa taloyhtiöiltä arvosanan 7½

Julkaistu: 25.08.2021

Taloyhtiöiden hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle uudiskohteissa arvosanan 7½, selviää Kiinteistöliiton uudistalokyselystä. Uudistaloissa on vastaajien mukaan paljon parannettavaa rakennusyhtiöillä, mutta myös uusien taloyhtiöiden omistajilla ja isännöitsijöillä.

Rakennustyön tarkkailija käytössä vain joka kolmannella uudiskohteella

Rakennustyön tarkkailijan käyttö vaikuttaisi yleistyneen viime vuosina, mutta edelleenkin vain kolmannes vuosina 2015-2021 valmistuneista taloyhtiöistä kertoi, että yhtiö on rakennustyön aikana käyttänyt ostajien valitsemaa tarkkailijaa. Ne, joilla tarkkailija oli ollut, olivat pääsääntöisesti tyytyväisiä ja suosittivat tarkkailijan käyttämistä lämpimästi. Ne, jotka eivät olleet valinneet tarkkailijaa, harmittelivat asiaan jälkikäteen laajalti.

Rakennusaikaiset takuukorjaukset on saatu sovittua ja hoidettua 38 prosentilla vuosina 2010-2014 valmistuneissa taloyhtiöissä, selviää kyselyn vastauksista. Edelleen noin puolella tämän ikäluokan yhtiöistä takuukorjausprosessit ovat kesken. Vuosina 2015-2021 valmistuneista taloyhtiöistä vasta neljäsosalla rakennusaikaiset takuukorjaukset on sovittu ja hoidettu.

Rakentamisen 10-vuotisvastuista vuosina 2010-2014 valmistuneissa taloyhtiöissä perustajaosakas eli rakennusurakoitsija on neljäsosassa korjannut reklamoidut virheet, ja 40 prosentissa korjaukset ovat vielä kesken.

Rakentamisen laadussa parannettavaa – pk-seudulla kouluarvosana huonompi kuin muualla maassa

Uusien taloyhtiöiden hallitusten jäsenet antavat rakentamisen laadulle kouluarvosanan 7½, mutta vastausjakauma on vino alimpien arvosanojen suuntaan. Vastaajista 23 prosenttia antoi rakentamisen laadulle arvosanan 4 – 6. Myönteistä kuitenkin on, että suurin osa eli 35 prosenttia vastaajista arvioi rakentamisen laatua arvosanalla 8. Kouluarvosanan 9 valitsi 18 prosenttia vastaajista.

Pääkaupunkiseudulla laatuarvosana oli muuta maata matalampi, 7+. Pääkaupunkiseudulla vain 11 prosenttia vastaajista antoi kouluarvosanaksi 9, kun taas muualla maassa yhdeksikön antoi jopa 23 prosenttia vastaajista.

Verrattuna isännöintipalveluiden laatuun rakentamisen laatua kuvaava arvosana jäi hivenen jälkeen. Syksyn 2020 Isännöinnin laatu -kyselyssä Isännöinnin laatu sai kouluarvosanan 8-.

Talotekniikan merkitys kasvanut viime vuosina

Kyselyn avoimissa vastauksissa moni vastaaja toi esiin perinteisiä rakennustyön toteutuksen reklamaatioita ja niistä aiheutuneita riitatilanteita. Perinteisten rakenneteknisten asioiden rinnalle on tullut yhä enemmän talotekniikkaan liittyviä kysymyksiä, jotka vaativat myös ostajilta uudistaloissa merkittävää vaivannäköä ja panostamista, jotta rakentamisen vastuiden ja suunnitelman mukaisuus voidaan varmistaa.

”Talotekniikan, kuten esimerkiksi ilmanvaihdon ja lukituksen toimivuus edellyttää laitteiden asennusten lisäksi monien tukipalveluiden ja ohjelmistojen toimivuutta, mikä myös pitää uuden hallinnon omalla työllään varmistaa”, arvioi kyselyn tuloksia Kiinteistöliiton pääekonomisti Jukka Kero.

Kyselyn avointen vastausten perusteella riidat uudiskohteiden toteutuneesta laadusta voivat olla hyvin pitkiä. Kriittisissä palautteissa korostuivat esimerkiksi jähmeys reklamointien vastaanottamisessa ja hidas reagointi, nihkeä asioiden toimeenpano ja pitkään kestävät neuvottelut. Keskeiseen rooliin nousevat hyvät käytännöt, läpinäkyvyys, viestintä ja johtaminen, mutta vastaajien mukaan rakennusyhtiöt eivät ole näissä läheskään aina onnistuneet. Osassa uudiskohteista on nähty myös kohtalaisia onnistumisia, vaikka kyselyn avoimessa palautteessa selvästi painottuvat rakentamisen laatuhaasteet.

”Isännöinnin osaaminen ja kapasiteetti sekä taloyhtiöiden hallitusten johtamisosaaminen ja työskentelyn tehokkuus ovat taloyhtiöiden kannalta olennaisia menestymisen edellytyksiä”, Jukka Kero toteaa.

Kiinteistöliitto toteutti valmistumisvuosien 2010 - 2021 taloyhtiöihin suunnatun ”Uudistalo-kyselyn” toukokuussa 2021. Kysely kohdistettiin Kiinteistöliiton jäsenyhdistysten jäsenkuntaan. Vastauksia saatiin kaikkiaan 650 kappaletta, suurelta valtaosaltaan taloyhtiöiden hallituksen jäsenten keskuudesta. Jäsentaloyhtiöiden puolelta vastausaste oli 11 prosenttia. Vastaajia haettiin myös avoimella nettilinkillä, jolla saatiin 27 lisävastausta. Kyselyn tuloksia hyödynnetään Kiinteistöliiton jäsenpalveluiden kehittämisessä: viestintä, neuvonta, koulutus, kehityshankkeet ja lainsäädäntöön vaikuttaminen. Kiinteistöliitto raportoi aineistoista kolmessa osassa: Rakenteelliset asiat ja talous, sekä Isännöinti ja hyvä hallintotapa kesäkuussa 2021, ja Rakentamisen vastuut ja laatu elokuussa 2021.

Uudistalokysely - rakentamisen vastuut ja laatu

Katso Uudistalokyselyn muut julkaisut:

Uudisrakentaminen tuonut uusia tarpeita taloyhtiöiden johtamiseen

Isännöinnin järjestäminen vaatinut paljon vaivaa uudistaloissa

Lisätiedot medialle:

Jukka Kero, pääekonomisti

Kiinteistöliitto

puh: 09 1667 6226

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.