TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2023

 

Kiinteistöliitto Lappi on Lapin maakunnan alueella, lukuun ottamatta Kemi-Tornion seutua, toimiva kiinteistöalan etujärjestö, jonka jäseninä on asuin- ja liikekiinteistöjä sekä vuokranantajia. Yhdistyksen tehtävänä on edunvalvonnan ohella edistää oikean tiedon leviämistä: neuvomalla, tiedottamalla ja järjestämällä koulutusta kiinteistöalan kysymyksistä.

Yhdistyksen toimisto sijaitsee Rovakatu 26:ssa Kilappi Oy:n tiloissa. Toiminnanjohtaja on tavoitettavissa pääsääntöisesti ajanvarauksella arkisin klo 9–15. 

Yhdistyksen hallinto

Yhdistyksen vuosikokouksen tekemiä päätöksiä, toteutusta ja toimintaa valvoo hallitus, joka kokoontuu tarpeen mukaan toimikautensa aikana. Yhdistyksellä on toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on toteuttaa yhdistyksen toimintasuunnitelmaa hallituksen ohjauksen mukaan. Toiminnanjohtajana toimii Kati Ylivirta.

Kiinteistökustannustoimikunta

Yhdistyksen hallitus asetti 16.12.2022 Kiinteistökustannustoimikunnan, jonka tarkoituksena on perehtyä ja pyrkiä vaikuttamaan syihin, jotka nostavat Rovaniemen alueen kiinteistökustannukset vuosittain Kiinteistöliiton Indeksitalo- vertailun kärkeen. Vuosi 2023 on toimikunnan ensimmäinen toimintavuosi, jonka aikana pyritään selventämään tavoitteita sekä toimintatapoja ja tuomaan toimikunnan toimintaa yleiseen tietoisuuteen.

Nykyinen jäsenistö

Vuoden 2023 alussa yhdistyksellä on 427 varsinaista jäsentä ja kannatusjäsenenä on 7 yritystä. Jäsenistöä kannustetaan käyttämään neuvontapalveluja ja osallistumaan yhdistyksen tilaisuuksiin. Valtakunnallisen jäsentyytyväisyyskyselyn vastauksien perusteella pyritään parantamaan jäsenpalveluita valtakunnallisesti ja paikallisesti

Jäsenhankinta

Yhdistyksen markkinoinnin tavoitteena on vahvistaa mielikuvaa yhdistyksestä alan keskeisenä vaikuttajana, toimijana sekä oikean tiedon välittäjänä. Jäsenhankinnan kohderyhmänä ovat asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt sekä vuokranantajayhteisöt. 

Jäsenhankintaa kohdistetaan erityisesti tutustumisjäsenten hankintaan. Tutustumisjäsen voi yhden kalenterivuoden aikana maksutta kokeilla jäsenyyttä ja vuoden lopulla päättää, jatkaako varsinaisena jäsenenä seuraavana vuonna. Tavoitteena on saada 20 tutustumisjäsentä, joista suurin osa jatkaa varsinaisena jäsenenä tutustumisvuoden jälkeen.

Jäsenhankintaa edistetään järjestämällä yhteistyökumppaneiden kanssa avoimia tilaisuuksia sekä webinaareja, joihin voivat osallistua kaikki teemasta kiinnostuneet tahot. Yhdistys osallistuu tapahtumiin jäsenmarkkinoinnin merkeissä yhteistyössä eri kumppaneiden kanssa. Vuoden aikana järjestetään useita sekä nykyisille että potentiaalisille uusille- jäsenille tarkoitettuja Kiinteistöliitto Lapin jäsenpalvelut tutuksi- webinaareja.

Paikallisille kiinteistöalaan erikoistuneille yrityksille markkinoidaan kannatusjäsenyyttä. Kannatusjäsenille tarjotaan näkyvyyttä sopivissa tilaisuuksissa, jäsentiedotteessa sekä nettisivuilla. Uusien kannatusjäsenten hankintaan panostetaan koronavuosien jälkeen - tavoitteena on saada 4 uutta kannatusjäsentä vuoden aikana.

Jäsenille tarjottavat palvelut

Kaikki jäsenille tarjottavat palvelut löytyvät nettisivuilta osoitteesta https://lappi.kiinteistoliitto.fi.

Kiinteistöliiton jäsensivuilta löytyy monenlaisia palveluita mm. Rakennuksen kuntosovellus (Raku), Vastuunjako 3 D- palvelu, sähköinen lakineuvontapalvelu LakiHelppi sekä uusimpana Lakibotti, joka neuvoo jäseniä lakineuvonnasta usein kysyttyjen kysymysten kanssa. Jäsensivuilla on luettavissa uusin Kiinteistölehti sähköisenä versiona ja sivuilta 
löytyy myös verkkokurssit HTHJ® - Hyväksytty taloyhtiön hallituksen jäsen, Hallituksen puheenjohtajana taloyhtiössä -HTHJPLUS®, Toiminnantarkastuksen perusteet (HTHJPLUS®) sekä Taloyhtiön pelastussuunnitelma (TaPe). Vuoden aikana on suunnitteilla yksi uusi verkkokurssi. Jäsensivuilta löytyy myös runsaasti sähköisiä oppaita jäsenten käyttöön.

Tärkeitä palveluita jäsenistölle ovat puhelinneuvonta sekä koulutustilaisuudet ja tiedottaminen. Suomen Kiinteistöliiton tarjoamat puhelinpalvelut, kuten lakineuvonta, talous- ja veroneuvonta, energianeuvonta sekä korjaus- ja tekninen neuvonta ovat osa Kiinteistöliitto Lapin välittämää neuvontaa jäsenille. Jäsentaloyhtiöiden hallituksilla on myös mahdollisuus tilata kirjallinen lausunto epäselvissä ja kiistanalaisissa asioissa. Lausunnot ovat maksullisia.

Jäsensivuilta löytyy Kiinteistöliiton tekemiä koulutusvideoita mm. aiheista Sähköautojen latauspisteet, Onnistu korjaushankkeessa ja Hyvä viestintä taloyhtiössä. Osa Liiton järjestämistä webinaareista tallennetaan ja tallenteet lisätään jäsensivuille luentomateriaalin lisäksi. Kaikille avoimien osakaswebinaarien aineistot löytyvät Kiinteistöliiton Youtube- kanavalta.

Tulevana toimintakautena tullaan panostamaan alueellisten jäsenetujen hankintaan.

Osakekirjojen siirto sähköiseen muotoon jatkuu kuluvan kauden aikana. Maanmittauslaitoksen tuottama ja ylläpitämä huoneistotietojärjestelmä on otettu käyttöön Suomessa vuonna 2019. Huoneistotietojärjestelmään kerätään vähitellen kattavat tiedot osakehuoneistojen, kuten asuntojen ja autopaikkojen, omistuksista, panttauksista ja 
rajoituksista. Taloyhtiöiden tulee siirtää osakeluettelonsa huoneistotietojärjestelmään vuoden 2023 loppuun mennessä. Maanmittauslaitos huolehtii siirtymisen jälkeen osakekirjatiedoista. Pyritään edistämään jäsenten sekä muiden taloyhtiöiden siirtymistä sähköiseen huoneistotietojärjestelmään tiedottamalla ja tekemällä yhteistyötä Maanmittauslaitoksen Rovaniemen osaston kanssa.

Koulutustoiminta

Yhdistyksen koulutus kohdistuu pääasiallisesti taloyhtiöiden hallituksen jäseniin ja kiinteistöalalla toimiviin ammattilaisiin. Koulutus on ajankohtaiskoulutusta ja aiheittain jäsenkunnan tarpeisiin suunnattua. Koulutukset ovat jäsenille maksuttomia. Muilta osallistujilta peritään 30 euron maksu. Koulutuksilla kehitetään jäsentaloyhtiöiden 
hallituksien työskentelyä ja osaamisen tasoa. Koulutustilaisuuksista pyritään myös luomaan jäsenille verkostoitumistilaisuuksia. Lähes kaikkiin yhdistyksen koulutuksiin on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Joitakin koulutuksia järjestetään myös kokonaan etäyhteydellä eli webinaareina.

Koulutuksia järjestetään myös isännöitsijöille päivätilaisuuksina ja webinaareina.
Vuonna 2021 Rovaniemellä järjestetty ensimmäinen Lapin Taloyhtiöpäivä- tapahtuma sai jatkoa vuonna 2022. Lapin Taloyhtiöpäivä järjestetään myös vuonna 2023 9. lokakuuta. Tapahtuma on avoin ja maksuton kaikille taloyhtiöiden hallituksille ja muille aiheesta kiinnostuneille. Tapahtuma järjestetään aiempien tapaan yhteistyössä Kiinteistömedia 
Oy:n kanssa.

Muut yhdistystilaisuudet

Rovaniemellä, Sodankylässä ja Kemijärvellä jäsentalojen hallitusten puheenjohtajille tarkoitetut Puheenjohtajaklubit kokoontuvat 2-4 kertaa vuodessa. Puheenjohtajaklubien tarkoituksena on tarjota vertaistukea ja niissä pyritään jakamaan käytännön kokemuksia taloyhtiön johtamisesta sekä tietopaketteja ajankohtaisista asioita eri toimijoiden 
kanssa. Klubitapaamiset ovat omaehtoisia ja organisoituvat jäsenten mukaan. Tarkoitus olisi, että joka tapaamiskerralla olisi teema, esim. sähköiset jäsenpalvelut, energia-asiat tai muu ajankohtainen asia ja teemaa tulisi alustamaan asiantuntija. Tämän jälkeen osallistujat voisivat esittää kysymyksiä, omia huomioitaan ja kokemuksiaan aiheesta sekä saada käytännön opastusta ko. aiheesta.

Kannatusjäsenten kanssa pyritään järjestämään tilaisuus, jossa hallituksen jäsenet saavat tietoa eri alojen osaamisesta. Tilaisuus voidaan järjestää esim. puheenjohtajaklubina tai muun koulutustilaisuuden yhteydessä.

Viestintä

Sisäinen viestintä

Yhdistys seuraa aktiivisesti alalla tapahtuvia muutoksia ja tiedottaa niistä jäsenistölle. Jäsentiedotteet ovat tärkeä tiedottamisen muoto ja niitä toimitetaan vuosittain 10-12 kertaa. Lisäksi jäsenille lähetetään kutsuja koulutuksiin sekä muihin tapahtumiin. Jakelu suoritetaan pääsääntöisesti sähköpostitse, joten jäseniä aktivoidaan ilmoittamaan sähköpostiosoitteensa yhdistyksen käyttöön.

Yhdistyksen käytössä on sekä paperinen että sähköinen esite. Esite uudistetaan vuonna 2023.

Ulkoinen viestintä

Lehdistöön ja muihin tiedotusvälineisiin tarjotaan artikkeleita yhteistyössä Kiinteistöliiton kanssa. Koulutuksista ja tapahtumista viestitään lehdissä ja sosiaalisessa mediassa aktiivisesti. Sosiaalisen median näkyvyyttä pyritään lisäämään aktiivisesti Facebook- päivityksillä ja koulutuksista luodaan Facebook- tapahtumat, jotta koulutuskutsut 
tavoittaisivat ihmisiä laajasti. Yhdistyksen Facebook- sivuilla on lähes 250 seuraajaa.

Yhdistyksen nettisivuilla osoitteessa https://lappi.kiinteistoliitto.fi tiedotetaan ajankohtaisista tutkimustuloksista, lehdistötiedotteista sekä koulutuksista. Jäsensivuilla on luettavissa mm. koulutusten aineistot.

Vaikuttaminen

Pyritään luomaan hyvät, asialliset ja rakentavat suhteet eri sidosryhmiin sekä saamaan jäseniä avainpaikoilta.

Yhdistyksellä on edustus Kiinteistöliiton työryhmissä ja paikallisissa kiinteistöalan kehittämistyöryhmissä. 

Yhdistys antaa tarvittaessa lausuntoja kaavoitus-, energia, kiinteistövero ym. asioissa. 

Edustus ja luottamustoimet

Yhdistyksen hallitus nimeää edustajansa vuoden aikana esille tuleviin edustus- ja luottamustoimiin. 

Kiinteistöliitolla on seitsemän toimikuntaa, joiden tehtävänä on oman aihepiiriinsä osalta valmistella liiton linjauksia ja ohjeistusta. Kiinteistöliiton hallitus nimeää toimikunnat kaksivuotiseksi toimikaudeksi työvaliokunnan esityksestä. Nykyisten toimikuntien kausi kestää toukokuuhun 2024 saakka. Kiinteistöliitto Lappi ry:n edustajia on viidessä 
toimikunnassa: Asunto-osakeyhtiötoimikunta: Juha Kauhanen, Digitaaliset palvelut -toimikunta: Elli Köpman, Järjestötoimikunta: Kati Ylivirta, Korjausrakentamistoimikunta: Juha Seppälä ja Veroasioiden toimikunta: Juha Seppälä.

Yhdistyksen talous

Yhdistyksen hallituksen talousarvioehdotus vuodelle 2023 on esitelty tämän toimintasuunnitelman liitteenä. Tavoitteena on säilyttää yhdistyksen talous vahvassa tasapainossa.

Sulo Lähdesmäen muistorahasto

Sulo Lähdesmäen muistorahastoa edustaa yhdistyksen hallitus. Muistorahaston varat on sijoitettu rahastoon Op Euro-A. Hoitokunta kokoontuu tarvittaessa käsittelemään sääntöjen mukaisia asioita. Hoitokunta tukee kiinteistöalan tutkimustoimintaa ja opinnäytteitä, jotka edistävät hyvää kiinteistönhoitotapaa.

Yhdistys tarjoaa aktiivisesti yhteistyössä oppilaitosten kanssa kiinteistöalaa ja jäsenistöä palvelevia opinnäytetyöaiheita. Tavoitteena on toteuttaa 1-2 opinnäytetyötä. Toteutuneista töistä voidaan maksaa stipendi tekijälle.

100-vuotishistoriikin kirjoitus

Historiikin aineiston kokoaminen on aloitettu ja sitä jatketaan vuoden aikana. Yhdistyksen toiminnasta on tarkoitus tehdä kirja, joka julkaistaan vuonna 2026.

Yhdistys ottaa mielellään vastaan valokuvia Lapin rakentamisesta.

Toimintakalenteri vuodelle 2023 (muutokset mahdollisia)

Tammikuu

Tilinpäätöksen laadinta
Toimintakertomuksen laadinta
Hallituksen kokous
Webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubi Rovaniemi
Jäsentiedote

Helmikuu 

Hallituksen kokous 
Lähikoulutus ja webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubi Kemijärvi
Jäsentiedote
Jäsenmaksujen laskutus

Maaliskuu

Hallituksen kokous
Lähikoulutus ja webinaareja jäsenille
Eduskuntavaalipaneeli Suomen Vuokranantajat ry:n kanssa, 15.3. Sampokeskus
Jäsentiedote 
Kiinteistöseminaari 31.3

Huhtikuu 

Kiinteistöliiton Liittokokous 1.4, Jyväskylä
Hallituksen kokous 
Webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubit Sodankylä ja Rovaniemi
Yhdistyksen vuosikokous
Jäsentiedote

Toukokuu 

Hallituksen kokous
Lähikoulutus ja webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubit kokoontuvat
Jäsentiedote

Kesäkuu 

Liiton ja yhdistyksien henkilöstön TYKY-päivät, 8.–9.6., Vierumäki
Webinaareja jäsenille
Jäsentiedote

Heinäkuu 

Yhdistyksen toimisto suljettu loma-aikana
Jäsentiedote
Elokuu Hallituksen kokous 
Kiinteistöliiton Hallituksien neuvottelupäivät, 24.–25.8.
Lähikoulutus ja webinaareja jäsenille
Jäsentiedote

Syyskuu 

Palveleva vaikuttaja -päivät (toimihenkilöt), 31.8.–1.9.
Hallituksen kokous
Webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubit kokoontuvat
Jäsentiedote

Lokakuu 

Hallituksen kokous 
Jäsentiedote 
Lapin Taloyhtiöpäivä 9.10.2023

Marraskuu 

Hallituksen kokous 
Webinaareja jäsenille
Puheenjohtajaklubit kokoontuvat
Tutustumisjäsenten vahvistaminen varsinaisiksi jäseniksi
Jäsentiedote

Joulukuu 

Hallituksen kokous
Lähikoulutus ja webinaareja jäsenille
Talousarvion ja toimintasuunnitelman 2023 laadinta
Jäsentiedote

 

Kiinteistöliiton koulutuksia järjestetään webinaareina. Tilaisuudet löytyvät tapahtuma- sivuilta.

 

 

Hallitus

Kiinteistöliitto Lappi ry

 

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.