VUOSIKERTOMUS VUODELTA 2022

 

Helsinki, Mikkeli, Rovaniemi, Hämeenlinna ja Lappeenranta vertailun kalleimmat –
Kempele, Mustasaari, Rauma ja Oulu edullisimmat

Kiinteistöliiton Indeksitalo-selvityksen mukaan kuntakohtaiset kiinteistökustannukset nousivat vuonna 2022 jyrkästi. Voimakkain nousu on koettu sähkön hinnassa, mutta nousua on käytännössä kaikissa muissakin kuntakohtaisissa erissä. Kiinteistöliiton vuodesta 2001 tekemän Indeksitalo-vertailun mukaan kustannukset nousivat keskimäärin miltei 13 prosenttia vuodesta 2021. Kustannusten nousu ilman sähköenergiaa oli 4,7 prosenttia. Kiinteistösähkön vertailukustannus nousi keskimäärin 106 prosenttia, kaukolämmön 6,5 prosenttia, jätekustannukset 6,4 prosenttia, rakennuksen kiinteistövero 4,8 ja vesi 2,2 prosenttia. Tontin kiinteistövero pysyi käytännössä ennallaan. 

Indeksitalo-selvityksessä oli edellisvuosien tapaan mukana 59 kaupunkia ja kuntaa, joissa vertailtavat 
kiinteistökustannukset nousivat selvästi kaikissa kunnissa. Pienimmilläänkin vertailukustannusten nousu oli noin seitsemän prosenttia, ja suurimmillaan peräti 21 prosenttia.

Kaikkien vertailukuntien korkeimmat kuntakohtaiset kiinteistökustannukset olivat vuonna 2022 Helsingissä, 
Mikkelissä, Rovaniemellä, sekä Hämeenlinnassa ja Lappeenrannassa. Kalleimmista kunnista nopeinta kustannusnousu oli Helsingissä, ja hitainta Rovaniemellä. Edullisessa päässä ovat Kempele, Mustasaari, Rauma ja Oulu. Kempeleessä Indeksitalo-kustannusten summa on tänä vuonna 2,55 euroa neliöltä kuukaudessa.

Rovaniemellä eniten nousua vedessä

Selvityksen mukaan Rovaniemellä Indeksitalon kiinteistökustannukset vuonna 2022 olivat yhteensä 3,49 €/m2/kk(v. 2021 3,18 €/m2/kk). Rovaniemi on keikkunut vuodesta 2016 vertailukuntien kalleimpien joukossa. Vuoden 2022 Indeksitalo-vertailussa Rovaniemeä kalliimmat kustannukset olivat Helsingissä ja Mikkelissä. Rovaniemellä Indeksitalo- kustannusten nousu oli 9,8 prosenttia. Keskimäärin vertailukaupunkien ja -kuntien kiinteistökustannukset olivat 3,14 € /m2 (v.2021 2,79/m2/kk), Helsinki kalleimpana 3,63 € /m2 ja esimerkiksi Oulu 2,81 € /m2.

Rovaniemellä veden ja jäteveden kustannus nousi 6,8 prosenttia ja rakennuksen kiinteistövero 4,2 prosenttia. Tontin kiinteistövero, kaukolämpö ja jätehuolto pysyivät ennallaan. Tällä hetkellä sähkön hintavertailut ovat erittäin vaikea tehtävä, koska markkinoilta saatavissa olevien sopimusten mallit ja hinnat muuttuvat koko ajan poikkeuksellisen vilkkaasti. Vuoden 2022 vertailussa onkin käytetty sähköenergian hinnassa vertailtavien kuntien keskiarvoa, mutta siirtomaksussa edelleen paikallisen siirtoyhtiön tariffia.

Sodankylässä muutoksia kaukolämmön hinnoissa, Kemijärvellä veden ja kaukolämmön hinnoissa

Sodankylässä ei veden ja jäteveden hinnoissa tapahtunut muutosta vuodesta 2021, mutta kaukolämmön hinta nousi 2 %. Kemijärvellä nousi veden hinta 4,8 %, jäteveden hinta 4,26 % ja kaukolämmön hinta 5,45 %

Jäsenet

31.12.2022 yhdistyksen kokonaisjäsenmäärä oli 434. Kannatusjäseniä jäsenmäärästä oli 7 yritystä. Jäsenet ovat pääasiassa kiinteistötyypiltään asuinkerrostaloja, jotka ovat yli 80 %:sti asuinkäytössä.

Kertyneistä jäsenmaksuista tilitettiin Suomen Kiinteistöliitolle yhdistysjäsenmaksua 48.779,39 €. Yhdistyksen jäsenkiinteistöjen edustama kuutiotilavuus oli vuoden lopussa noin 2,93 miljoonaa kuutiometriä. 

Kannatusjäsenet

Kannatusjäsenille tarjotaan näkyvyyttä jäsentiedotteessa, tapahtumissa sekä nettisivuilla. Kannatusjäseniä 
yhdistyksellä oli vuoden lopulla 7.

Hallinto

Yhdistyksen vuosikokous pidettiin 17.5.2022. Kokouksessa käsiteltiin sääntöjen määräämät asiat. Lisäksi kokouksessa päätettiin jatkaa tutustumisjäsenyyden kautta liittymisestä uusille jäsenille.

Yhdistyksen hallitus kokoontui vuoden aikana 9 kertaa.

Yhdistyksen hallitus 2022

Puheenjohtaja                               Juha Kauhanen

Varapuheenjohtaja                     Heikki Jänkälä

Jäsenet                                               Ismo Riikonen 15.10.2022 saakka, Riitta Talviaho, Juha Seppälä,

                                                                 Elli Köpman ja Tarja Räisänen

 

Hallituksen edustajat luottamustoimissa

Kiinteistöliiton Järjestötoimikunta                                       Kati Ylivirta, toimikausi 2022-2024
Kiinteistöliiton Veroasioiden toimikunta                          Juha Seppälä, toimikausi 2022-2024
Kiinteistöliiton Korjausrakentamistoimikunta              Juha Seppälä, toimikausi 2022-2024
Kiinteistöliiton Asunto-osakeyhtiötoimikunta              Juha Kauhanen,toimikausi 2022-2024
Kiinteistöliiton Digitaaliset palvelut -toimikunta          Elli Köpman, toimikausi 2022-2024

 

Kiinteistöliiton Liittokokouksessa Lahdessa 2.4.2022 yhdistystä edustivat Juha Seppälä (etänä) ja Riitta Talviaho. 

Kiinteistöliiton Hallituspäivillä Helsingissä 11-12.8.2022 yhdistystä edustivat Juha Kauhanen ja Juha Seppälä.

Jäsenten palvelut

Tärkeimpiä palveluja jäsenistölle ovat olleet puhelinneuvonta sekä koulutustilaisuudet. Kiinteistöliitto tarjoaa puhelimitse laki-, talous- ja vero, korjaus- ja teknistä neuvontaa sekä ajanvarauksella ja energianeuvontaa. Jäsenille on myös tarjolla Kiinteistötyönantajat ry:n työsuhdeneuvontaa. Kiinteistöliitto palveluihin kuuluu lisäksi kaikille avoin, maksullinen lakineuvonta. Näistä lakineuvonta on koko Suomen osalta suosituin. 

Neuvontapalveluihin soitettiin Lapin jäsentaloyhtiöistä yhteensä 227 kertaa; lakineuvonta 189, talous- ja 
veroneuvonta 7, korjaus- ja tekninen neuvonta yhteydenottoa 7 sekä muut 24. Suosituimpia puhelujen aiheita olivat korjaus- ja kunnossapitovastuu, yhtiökokous, yhtiöjärjestys, osakkaan muutostyöt vastikkeet ja maksut ja hallituksen toiminta.

Kaikki jäsenpalvelut ja -edut löytyvät osoitteesta https://lappi.kiinteistoliitto.fi sekä jäsenetuoppaasta. Etuja on markkinoitu jäsenille mm. jäsentiedotteissa sekä aktiivisesti Facebookissa.

Luentosalikoulutuksia järjestettiin 4, joista kaikkiin oli mahdollisuus osallistua myös etäyhteydellä. Lisäksi järjestettiin Sodankylässä ja Kemijärvellä kaikille avoin jätehuoltotilaisuus. Isännöintitoimistojen kiinteistösihteereille järjestettiin aamupalatilaisuus. Kokonaan etäyhteydellä järjestettiin 5 tilaisuutta; kolme kaikille avointa, yksi jäsenille tarkoitettu ja yksi isännöitsijöille tarkoitettu tilaisuus Koulutuksiin osallistui vuoden aikana yhteensä n. 400 osallistujaa. Kiinteistöliitto järjesti koulutuksia webinaareina koko vuoden n. joka toinen viikko ja välillä useamminkin.

6.4. järjestettiin kaikille avoin Taloyhtiön turvallisuuspäivä, jossa kävijöitä oli n. 90.

Puheenjohtaja-tilaisuuksia järjestettiin Rovaniemellä 5, joista yksi kokonaan etäyhteydellä. Kaikkiin oli mahdollista osallistua myös etäyhteydellä. Rovaniemen tilaisuuksiin osallistui 80 henkilöä. Kemijärvellä ja Sodankylässä ei tilaisuuksia järjestetty.

Lapin Taloyhtiöpäivä järjestettiin toisen kerran Rovaniemellä 10.10.2022 yhteistyössä Kiinteistömedian kanssa. Tapahtumaan osallistui n. 150 kävijää. Näytteilleasettajia tapahtumassa oli 20 kpl.

Mobiilijäsenkortti on käytössä 63 jäsenellä.

Viestintä

Sisäinen tiedotus

Jäsentiedote lähetettiin sähköpostitse jäsenistölle 12 kertaa vuoden aikana. Jäsentiedotteissa oli asiaa koulutuksista ja uusista oppaista sekä muista kiinteistöihin liittyvistä uutisista ja ajankohtaisista asioista. 

Yhdistyksen järjestämistä tapahtumista, kuten koulutuksista, tiedotettiin myös nettisivujen https://lappi.kiintiestoliitto.fi tapahtumakalenterissa.

Suomen Kiinteistölehti toimitettiin kaikkien jäsentaloyhtiöiden hallitusten puheenjohtajille tai muille sovituille 
yhteyshenkilöille. Lehden tilausten määrä yhdistyksen alueella oli noin 470 kpl. 

Ulkoinen tiedottaminen

Yhdistys näkyi useita kertoja Lapin alueen lehdissä. Mediaosumia oli vuoden 2022 aikana 8.

Facebookissa yhdistyksen sivuilla on 237 seuraajaa ja 221 tykkääjää. Julkaiseminen Facebookissa on aktiivista; jokaisena arkipäivänä pyritään tekemään asiasisältö-, palvelu- tai tapahtumajulkaisu näkyvyyden parantamiseksi.

Markkinointi

Jäsenpalveluja on markkinoitu Lapissa olevien isännöitsijöiden kautta ja jakamalla esitteitä kiinnostuneille 
taloyhtiöiden edustajille. Yhteistyökumppaneille on lähetetty Kannatusjäsen-esitettä ja -liittymislomaketta.
Jäsenpalveluja on markkinoitu aktiivisesti Facebookissa. Tarkoitus on ennen kaikkea nostaa yhdistyksen tunnettuutta.

Yhdistyksen talous

Tuloslaskelman loppusumma on ylijäämäinen 7.349,37 € ja taseen loppusumma 260.537,00 €.

Sulo Lähdesmäen muistorahasto

Sulo Lähdesmäen muistorahaston hoitokuntaa edustaa kiinteistöyhdistyksen hallitus. Hoitokunta on päättänyt tukea muistorahaston varoilla yhdistyksen toimialan oppilaitoksista valmistuvien opinnäytetöitä, jotka käsittelevät kiinteistöalaa tai muuta sellaista alaa, joka hyödyttää yhdistyksen jäsenistöä. Muistorahaston varat on sijoitettu rahastoon Op Euro-A. Kuluneen vuoden aikana ei jaettu stipendejä.

 

 

Kiinteistöliitto Lappi ry

 

Hallitus 12.3.2023

 

Juha Kauhanen                                       Heikki Jänkälä                                      Juha Seppälä                            

 

 

Riitta Talviaho                                          Elli Köpman                                           Tarja Räisänen

 

 

Kati Ylivirta       

Haku

Kirjoita hakukenttään hakusana tai sen osa. Älä käytä jokerimerkkejä. Tällöin haku etsii kaikki mahdolliset osumat, joista löytyy käyttämäsi kirjainyhdistelmä. Esimerkiksi Tupakointi tai tupak toimivat molemmat hakusanoina.